't Heft: platform voor gemeenschapshuizen

26-09-2019
417 keer bekeken

Voor een overzicht van onze Initiatieven ga je naar Initiatieven 

 

Sinds 1999 is ‘t Heft hét platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. 't Heft verstevigt de banden met de gemeenschapshuizen en geeft ondersteuning en advies bij organisatorische, financiële en bestuurlijke vraagstukken.

'Deze jarenlange kennis en ervaring is waardevol voor de sociale initiatieven binnen de community! '

Bij ’t Heft zijn ruim 160 dorps- en gemeenschapshuizen aangesloten. Gemeenschapshuizen ook wel multifunctionele centra genoemd, zijn er in allerlei vormen en maten. Voorzitter van ’t Heft Auke Blaauwbroek vertelt:  “De gemeenschapshuizen vormen van oudsher het kloppend hart van een buurt, dorp of wijk. Het is dé plek voor ontmoeting, recreatie en scholing. Steeds vaker hebben ook gemeenten en zorgaanbieders een plekje.” ’t Heft ondersteunt en faciliteert de uitwisseling van kennis en ervaringen.  “Bijvoorbeeld door actief bijeenkomsten te organiseren en trainingen aan te bieden voor beheerders en bestuurders. Maar ook door communicatiekanalen in te zetten om kennis te verspreiden, zoals een website en een nieuwsbulletin.”  

Dezelfde vraagstukken 

Gemeenschapshuizen hebben vaak te maken met dezelfde vraagstukken als de sociale initiatieven binnen Stérk.Brabant. Auke zegt hierover: “We weten uit ervaring dat zonder duurzame inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning veel initiatieven gedoemd zijn te mislukken. Maar ook de organisatiekracht en verbindingskracht van bestuurders of beheerders hebben vaak een doorslaggevende rol. In de loop der jaren hebben we hier veel ervaring mee opgedaan hoe je dit kunt aanpakken. Ook hebben gemeenschapshuizen zelf nieuwe initiatieven ontplooid die tot effectieve resultaten hebben geleid. Het is natuurlijk heel waardevol om deze ervaringen en methoden te delen.” 

Lokaal verbinden 

Een lokaal gemeenschapshuis kan bij uitstek een verbindende en huisvestende rol vervullen voor nieuwe sociale initiatieven. Maar in de praktijk is dat niet altijd eenvoudig. “Vaak melden deze initiatieven zich bij de lokale overheid zonder dat ze in staat zijn om de nodige onderlinge verbindingen te leggen of aansluiting te zoeken bij een bestaand dorps- of gemeenschapshuis. Van de lokale overheid wordt gevraagd om integraal te denken en te handelen, maar vaak worstelt zij hier mee. En bij de gemeenschapshuizen zien we welwillende bestuurders, maar zij hebben als vrijwilliger hun handen vaak al vol met het beheren en onderhouden van het pand.”  

De verbindende rol van ’t Heft en de expertise om lokale infrastructuren te versterken biedt een mooie meerwaarde voor de community van Stérk.Brabant. “Zowel voor de sociale initiatieven, als de gemeenschapshuizen liggen hier kansen om elkaar te versterken,” denkt Auke. “We gaan in een drietal gemeentelijke kernen onderzoeken hoe sociale initiatieven in Brabant samen sterker kunnen opereren, vanuit een lokaal gemeenschapshuis. Wat zijn nu de succes- en slaagfactoren? Welke uitdagingen liggen er? En zijn er verschillen tussen kleine en grote kernen? Uiteindelijk maken we een stappenplan of handelingsadvies wat gedeeld wordt binnen de community.”  

Van onderop ontwikkelen 

En er is nog een directe link met Stérk.Brabant. Auke vertelt enthousiast: “In Haarsteeg speelt op dit moment een interessant bewonersinitiatief. Inwoners hebben via crowfunding en sponsoring €500.000,- opgehaald voor de verbouwing van een pand tot nieuw gemeenschapscentrum. In dit centrum staan een tweetal sociale initiatieven centraal: de ‘talent factory’ voor jongeren een initiatief voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze specifieke casus in Haarsteeg is een relevante proeftuin voor andere initiatieven die van onderop starten. We volgen dit initiatief op de voet en delen de ervaringen via Stérk.Brabant, waarbij ook aandacht wordt besteed aan mogelijke valkuilen en uitdagingen. Een beschrijving van zaken die minder goed zijn gegaan leidt immers tot een leerproces en daarom brengen we deze ook in kaart.”  

Afbeeldingen

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw regioverkenner via contact Stérk team

Bezoekadres: Brabantlaan 1 in Den Bosch

Aanmelden community

                    

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.