Lierop Leeft

16-08-2021
721 keer bekeken 0 reacties

Er verandert veel in onze maatschappij. Met name op het gebied van de Zorg. Denk aan de transities in de AWBZ de WMO en de Jeugdzorg. ‘Met elkaar en voor elkaar’ hopen we een antwoord te vinden op alle vragen van onze leden.

Impactgebieden

Leefomgeving & samenleven

Branche

Zorg & welzijn

In welke fase zit je?

Volwassen organisatie

Door een terugtredende overheid dreigt het voorzieningenniveau, en daarmee de kwaliteit van leven in dorpen en wijken, te verschralen. Nieuwe initiatieven van burgers om het lokale welzijn te verbeteren dienen daarom actief ondersteund te worden. Het is belangrijk om burgers te laten participeren in de keuzes en de uitvoering van activiteiten die het wonen, het welzijn en de zorg- en dienstverlening op het gewenste niveau brengen en houden. 

 

‘Lierop Leeft’ moet voor de Lieropse mensen vooral “mijn club” worden. Ons streven is er daarom op gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Lierop lid worden. 

Wat we vooral willen is de dienstverlening die bijdraagt aan de kwaliteit van leven in ons dorp, dichtbij brengen, mensen/inwoners daar invloed op geven en de bureaucratie tot een minimum beperken.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen